Pagdating ng mga kanluranin sa asya Broadcast cock cam chat

by  |  28-Feb-2017 21:18

Para sa higit na malalim na talakay, dumako sa Filipino.

Ramon Magsaysay ay magbabalik na higit na mabangis na bagong Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa panahon ng Batas Militar ng rehimen ni Pang. Marcos, ngunit kisapmatang magwawakas iyon nang paslangin si Sen. Magkakaroon ng malawakang dayaan sa halalan, mag-aaklas ang mga sundalong pinamumunuan noon ni Fidel V.

Ramos at Juan Ponce Enrile, hihingi sila ng saklolo sa taumbayan, lalo sa mga relihiyong pinamumunuan ni Jaime Cardinal Sin.

Ang mga unang naitalang kasaysayan ng Pilipinas ay malimit isinulat alinsunod sa pananaw ng banyagang eksplorador, frayle, politiko, kawal, akademiko, negosyante, antropologo, artista, guro, at panitikero.

Iba't iba ang interpretasyon sa kasaysayan ng Pilipinas, mulang pagbasa ng mga tekstong sinulat ng Espanyol hanggang paggamit ng mga tekstong gaya ng epiko, dula, kuwento, mito, at iba pa.

Humigit-kumulang na nasa 26.5° sentigrado ang temperatura ang umiiral sa buong taon.

Community Discussion